menu dblex
4ense
sann
5lojal
6redbar
trogen
7trofast
vänfast
överens
8enhällig
hederlig
pålitlig
samhörig
svekfull
9endräktig
kamratlig
kollegial
ordhållig
tillgiven
uppriktig
10kooperativ
samhörande
11medansvarig
16samhällstillvänd