menu dblex
3buk
bål
eld
mod
öde
4ande
bana
brio
bråk
fart
färg
glöd
larm
puls
själ
stoj
topp
vara
5flykt
geist
kraft
livet
midja
torso
värld
värme
väsen
6energi
levnad
oväsen
sprätt
ståhej
tumult
7abdomen
dynamik
leverne
livstid
livsöde
rörelse
schvung
snörliv
varande
8existens
fortvaro
historia
livslopp
livslåga
tillvaro
9diafragma
livlighet
livskraft
livslängd
livstycke
omväxling
rörlighet
spektakel
vitalitet
överkropp
10livsföring
livstecken
11fortbestånd
klädesplagg
kvicksilver
levnadsbana
levnadslopp
mellangärde
temperament
varaktighet
12klänningsliv
livsinnehåll
livsintresse
uppståndelse
13företagsamhet
livsyttringar
15tillvarelseform
verksamhetslust
19levnadsförhållanden