menu dblex
3arm
ond
4nere
5fatal
oblid
osäll
6ledsam
ledsen
ominös
osalig
pinsam
vidrig
7drabbad
eländig
oläglig
otursam
plågsam
snöplig
sorglig
sorgsen
tragisk
8bekymrad
betryckt
fruktlös
förfelad
ogunstig
ogynnsam
olämplig
slokörad
stackars
uppriven
9beklaglig
betänklig
miserabel
nödställd
olyckligt
opassande
10besvärande
deprimerad
fördärvlig
förtvivlad
misslyckad
nödlidande
olycksalig
olycksfödd
11katastrofal
malplacerad
resultatlös
12disharmonisk
ofördelaktig
13beklagansvärd
15olycksbringande