menu dblex
4döma
häda
mäta
5banna
fylla
lassa
smäda
stuva
tadla
6forsla
frakta
ogilla
7anmärka
belacka
belamra
belasta
fördöma
förebrå
klandra
8förringa
inskeppa
överhopa
9överlasta