menu dblex
3fin
lam
vek
4föga
karg
matt
sjuk
skör
slät
smal
späd
svag
tunn
usel
5dålig
grann
knapp
krank
liten
mager
pirig
ringa
skral
spröd
trött
vesen
6darrig
fattig
fragil
futtig
gracil
hankig
ynklig
ömklig
7eländig
knäsvag
nedsatt
oduglig
sjuklig
spinkig
torftig
ömtålig
8astenisk
bräcklig
kraftlös
krasslig
medtagen
orkeslös
skrabbig
skraltig
skröplig
spenslig
9försvagad
oansenlig
obetydlig
undernärd
10undermålig
11bristfällig
medelmåttig
ofullkomlig
underhaltig
13ålderdomssvag
19otillfredsställande