menu dblex
4gåva
5andel
hjälp
skatt
skärv
6anslag
avgift
inlägg
insats
inslag
tribut
7allmosa
biträde
kollekt
premium
9medverkan
tillskott
underhåll
understöd
10deltagande
kontingent
subvention
12kontribution
16penningtillskott