menu dblex
3ram
4bård
kant
karm
list
5foder
hylsa
miljö
6beslag
8fattning
garnityr
kartusch
9inramning
montering
omgivning
10infattande
insättning
omfattning
12installation
passepartout