menu dblex
5fatal
6bitter
retsam
7harmlig
harmsen
9förarglig
harmfylld
ljungande
10förbittrad
förtretlig
upprörande