menu dblex
3eld
liv
mod
nit
ork
4fart
flit
iver
kläm
krut
makt
märg
nerv
sisu
vikt
5drive
emfas
kraft
rusch
ruter
tryck
vigör
vilja
6arbete
spänst
styrka
7elström
frenesi
käckhet
ryggrad
8dådkraft
laddning
9aktivitet
drivkraft
kapacitet
livlighet
livsandar
livskraft
validitet
vitalitet
10arbetsiver
arbetslust
eftertryck
framåtanda
ihärdighet
intensitet
viljekraft
11arbetsmängd
själsstyrka
spänstighet
uthållighet
viljestyrka
13arbetsförmåga
företagsamhet
14handlingskraft
15verksamhetsiver