menu dblex
4fusk
5fläng
slafs
slams
slarv
7brådska
8hastverk
11förbiseende
vårdslöshet
13oordentlighet