menu dblex
hafs
substantiv
slarv
vårdslöshet
fusk
slafs
förbiseende
oordentlighet
slams
hastverk
fläng
brådska
I uttryck
på hafs

Alla synonymer går att klicka på.