menu dblex
1å
4fall
flod
regn
skur
5flöde
stråk
ström
6kaskad
streke
8katarakt
9strömfåra
störtflod
10vattendrag
vattenfall