menu dblex
4klar
6synbar
tydlig
7slående
solklar
8bevislig
dagsklar
påtaglig
uppenbar
9självklar
10skenbarlig
11handgriplig
obestridlig
oemotsäglig
självfallen
transparent
ögonskenlig
12genomskinlig
omisskännlig
13iögonfallande