menu dblex
4djup
lärd
5mogen
redig
rejäl
solid
6duktig
redbar
riktig
sträng
7bastant
gedigen
kapital
kännbar
radikal
rigorös
verklig
8allsidig
ingående
intensiv
metodisk
minutiös
noggrann
9allvarlig
fulländad
fördjupad
ordentlig
skrupulös
10detaljerad
djupgående
omfattande
sorgfällig
uttömmande
11djuplodande
fullständig
fundamental
genomgående
insiktsfull
inträngande
kunskapsrik
omsorgsfull
vederhäftig
12samvetsgrann
13eftertrycklig
genomgripande
tillförlitlig