menu dblex
5minne
7varning
8erinring
genklang
hågkomst
9förmaning
påpekande
reprimand
åminnelse
10admonition
anmärkning
invändning
memorandum
påminnelse
påstötning
11förebråelse
hugkommelse
observation
reminiscens
tillsägelse
utskällning
13föreställning
tankeställare
uppsträckning
16tillrättavisning