menu dblex
4rang
5enhet
valör
värde
6potens
ämbete
7storhet
9värdighet
10hederspost