menu dblex
3fin
fri
hög
pur
ren
sup
vit
4biff
glad
ljus
lätt
redo
skir
skär
slut
tunn
5bjärt
blank
enkel
fixad
frisk
klart
kvitt
mjäll
nitid
parat
redig
seren
serös
skarp
solig
sonor
säker
vaken
öppen
6beredd
direkt
farbar
färdig
glansk
kirrad
koncis
limpid
livlig
logisk
lyster
ohöljd
ordnad
oskymd
siktig
synlig
tydlig
utförd
utredd
vacker
vårdad
7avgjord
bestämd
betonad
entydig
evident
fattbar
frasfri
färglös
lysande
molnfri
märkbar
siktbar
slående
solklar
8avslutad
bevislig
distinkt
fullförd
glasklar
klaraste
klarsynt
lättläst
medveten
oblandad
ogrumlad
ostridig
plastisk
praktisk
påtaglig
skinande
slaggfri
uppenbar
åskådlig
9begriplig
bländande
deciderad
definitiv
expressiv
fulltonig
förnuftig
glansfull
glasaktig
glänsande
klangfull
klingande
ljusstark
obelamrad
obeslöjad
ordentlig
otvetydig
självklar
startklar
stringent
strålande
uppriktig
utpräglad
10apollinisk
expedierad
fullbordad
förståelig
genomtänkt
oförmörkad
oförtydbar
skenbarlig
undangjord
uttrycklig
11artikulerad
betryggande
blankputsad
fullständig
genomsynlig
handgriplig
kristallisk
lättfattlig
obestridlig
odisputabel
ofördunklad
oomtvistlig
prononcerad
självfallen
transparent
ögonskenlig
översiktlig
överskådlig
12framträdande
genomskinlig
kristallklar
omisskännlig
otvivelaktig
ovedersäglig
13genomsläpplig
iögonfallande
lättbegriplig
14genomträngande