menu dblex
3slå
4avge
dana
göra
ingå
odla
vara
5bygga
forma
gjuta
hyfsa
skapa
tjäna
6alstra
bereda
bildas
grunda
kransa
prägla
starta
stifta
utgöra
7anlägga
formera
förfina
förädla
inrätta
utbilda
8beskriva
gestalta
statuera
upprätta
utveckla
9kultivera
producera
uppfostra
10civilisera
frambringa
framställa
föreställa
grundlägga
organisera
åstadkomma
11konstituera
sammansätta