menu dblex
yverboren
adjektiv
storsvensk
överdrivet fosterländsk
chauvinistisk
fosterländsk
patriotisk

Alla synonymer går att klicka på.