menu dblex
patriotisk
adjektiv
fosterländsk
chauvinistisk
nationell
yverboren
fosterlandsälskande
nationalistisk

Alla synonymer går att klicka på.