menu dblex
voluter
substantiv
krusiduller
Se även
volut

Alla synonymer går att klicka på.