menu dblex
volut
substantiv
vindling
spiral
Se även
voluter

Alla synonymer går att klicka på.