menu dblex
vilseföra
verb
vilseleda
förvilla
bedra
förföra
missleda
dupera
förleda
kollra bort
snärja
leda på avvägar

Alla synonymer går att klicka på.