menu dblex
missleda
verb
lura
bedraga
föra bakom ljuset
gäcka
vilseleda
narra
förvilla
dra vid näsan
bedra
vilseföra

Alla synonymer går att klicka på.