menu dblex
verkmästare
substantiv
arbetsledare
förman
bas
faktor
föreståndare
uppsyningsman
verkare

Alla synonymer går att klicka på.