menu dblex
arbetsledare
substantiv
förman
bas
föreståndare
uppsyningsman
verkmästare
chef
befäl
faktor
överordnad
tillsyningsman
inspektor

Alla synonymer går att klicka på.