menu dblex
vedträ
substantiv
klabb
kloss

Alla synonymer går att klicka på.