menu dblex
klabb
substantiv
kloss
klamp
klump
vedträ
Alternativ stavning
klabbe
klabb
substantiv
sörja
snösörja
stöp
smörja
klabbföre

Alla synonymer går att klicka på.