menu dblex
varlig
adjektiv
varsam
försiktig
aktsam
omsorgsfull
måttfull
sakta
Se även
varliga
varligt

Alla synonymer går att klicka på.