menu dblex
aktsam
adjektiv
varsam
omsorgsfull
försiktig
mån
varlig
omtänksam
skonsam
sparsam
sorgfällig
rädd om
uppmärksam
I uttryck
aktsam om
vara aktsam om

Alla synonymer går att klicka på.