menu dblex
vardera
pronomen
var och en
varje
var
respektive
i sin tur
var för sig

Alla synonymer går att klicka på.