menu dblex
respektive
adjektiv
ifrågavarande
respektive
adverb
ifrågakommande
var och en särskilt
vederbörlig
vardera
i sin tur
var för sig
i angiven ordning
var i sin stad

Alla synonymer går att klicka på.