menu dblex
vara kapabel att
verb
förmå
kunna
mäkta

Alla synonymer går att klicka på.