menu dblex
kunna
verb
behärska
känna
veta
förstå
vara insatt i
vara hemmastadd i
vara inne i
känna till
ha färdighet i
ha förstånd på något
ha lärt sig
veta besked om
äga rätt att
ha möjlighet att
ha tillåtelse
vara berättigad att
vara i tillfälle att
vara oförhindrad att
förmå
orka
mäkta
rå med
gitta
vara i stånd till
vara kapabel att
uthärda
stå ut med
vilja
gå i land med
nännas
Se även
kunde
I uttryck
aldrig kunna bli tillfredsställd
aldrig kunna få sitt lystmäte
att inte kunna förmå
icke kunna hålla sig uppe
icke kunna skilja åt
icke kunna tåla
inte kunna
inte kunna annat än
inte kunna bestämma sig
inte kunna dra jämnt
inte kunna erinra sig
inte kunna frambringa ljud
inte kunna frigöra sig från
inte kunna förbigås
inte kunna hitta
inte kunna hjälpa
inte kunna klara upp
inte kunna med
inte kunna motstå
inte kunna nämnas på en och samma dag
inte kunna reda sig på egen hand
inte kunna släppa
inte kunna sticka in ett ord i samtalet
inte kunna ta i ställning till
inte kunna tänka längre än näsan räcker
kunna använda
kunna befaras
kunna bortses från
kunna bära
kunna frammana i sitt inre
kunna glädja sig åt
kunna göra av med
kunna hjälpa
kunna hålla sig för skratt
kunna inräkna
kunna konstateras
kunna köpas för
kunna leverera
kunna lukta sig till
kunna med
kunna mäta sig med
kunna plocka fram
kunna på sina fem fingrar
kunna se in i framtiden
kunna sin sak
kunna slå sig i backen på
kunna spåras
kunna svära på
kunna säga ifrån
kunna ta gift på
kunna ta sig fram
kunna tolkas som
kunna utantill
kunna vända ut och in på sig
kunna väntas
kunna ärvas
kunna överraska med
lätt kunna anpassa sig
snart kunna förverkligas
säkert kunna räkna med något
vilja och inte kunna

Alla synonymer går att klicka på.