menu dblex
vara hit och dit
verb
ha beslutssvårigheter
vackla
vara villrådig
vela

Alla synonymer går att klicka på.