menu dblex
vela
verb
vara obeslutsam
vimsa
hatta
inte kunna bestämma sig
vackla
vara hit och dit

Alla synonymer går att klicka på.