menu dblex
valfrihet
substantiv
rätt
fritt val
option
alternativ

Alla synonymer går att klicka på.