menu dblex
alternativ
adjektiv
parallell
annan
omväxlande
turvis
skiftesvis
Se även
alternativa
alternativ
substantiv
utväg
väg
möjlighet
lösning
sätt
val
valsituation
val mellan två
valmöjlighet
växelval

Alla synonymer går att klicka på.