menu dblex
vördnadsfull
adjektiv
vördsam
ödmjuk
aktningsfull
djup
hövlig
underdånig
andäktig
blygsam

Alla synonymer går att klicka på.