menu dblex
aktningsfull
adjektiv
vördsam
hövlig
vördnadsfull
högaktningsfull
hänsynsfull
försynt
undfallande
I uttryck
aktningsfull hälsning

Alla synonymer går att klicka på.