menu dblex
vågbrytare
substantiv
hamnarm
pir
fördämning
molo
skeppsbro

Alla synonymer går att klicka på.