menu dblex
växelvis
adverb
omväxlande
turvis
i tur och ordning
i rotation
ömsevis
alternativt
skiftesvis
varvtals
ömsom

Alla synonymer går att klicka på.