menu dblex
vänta på
verb
invänta
avvakta
avbida
emotse
förbida
passa
aspirera på

Alla synonymer går att klicka på.