menu dblex
avbida
verb
invänta
avvakta
emotse
vänta på
vänta

Alla synonymer går att klicka på.