menu dblex
vända sig från
verb
överge
avfalla

Alla synonymer går att klicka på.