menu dblex
avfalla
verb
vända sig från
överge
förneka
svika
bryta med
lämna
rycka sig loss från
svika fanan
falla av

Alla synonymer går att klicka på.