menu dblex
vända sig
verb
skifta
kasta om
slå om
ändra sig
förändras
kantra
stjälpa
välta
slå runt
vända
dreja
rulla runt

Alla synonymer går att klicka på.