menu dblex
dreja
verb
vrida
sno
vända
vrida sig
snurra
veva
forma
svarva
vända sig
I uttryck
dreja bi

Alla synonymer går att klicka på.