menu dblex
utveckla olikheter
verb
differentiera

Alla synonymer går att klicka på.