menu dblex
differentiera
verb
uppdela
åtskilja
sära
skilja
diskriminera
särbehandla
göra åtskillnad
utveckla olikheter

Alla synonymer går att klicka på.